mail-16  GDPR, reklam & marknadsföring     mail-16  Enskilda upplysningar     mail-16  E-postkontakt     phone-16  Telefonkontakt
 

Produkter

 

Kategorier

Indelning av kategorier är baserad på Skatteverkets koder för ägartyper och fastighetstyper. Nedan kan ni se vilka av dessa typer vi utgått från i respektive kategori. Här kan ni se en komplett redovisning av alla typkoder. Utifrån denna lista kan ni sedan beställa sådant som ni inte hittar bland våra kategorier.

 

Saknar ni en målgrupp?

Hittar ni inte det ni söker? Läs mer om typkoder och beställ sådant som ni inte hittar bland våra fördefinierade kategorier.

Samfällighetsföreningar register

Samfällighetsföreningar

Samfällighetsföreningar register

Samfällighetsföreningar motsvaras av ägartyp "62:Samhäll. & Sambruk" och fastighetstypen kan vara en rad möjliga i spannet 100-890.
En samfällighet är mark eller annat utrymme som hör till flera fastigheter gemensamt. Med mark avses dock såväl mark som vattenområden och fristående fiske (dvs. fiske som inte ingår i äganderätten till vattenområdet). Den lagstiftning som idag är tillämplig på mark-, vatten- och fiskesamfälligheter är fastighetsbildningslagen (FBL).

En samfällighetsförening skall bildas enligt lag när flera fastighetsägare tillsammans äger gemensam egendom, så kallade samfälligheter.

Vi levererar register över alla typer av samfälligheter och dessa kan selekteras fram efter typ och geografi.En samfällighet spänner över ett antal fastigheter och hos oss kan ni beställa fram adressuppgifter och telefonnummer till personerna som omfattas av samfälligheten, alltså inte bara styrelsen. Inga e-postadresser ingår.

Samfällighetsföreningarna kan selekteras fram utifrån följande parametrar:

 • Typ av samfällighet
 • Geografiskt läge
 • Styrelse och/eller medlemmar

Det finns olika typer av samfällighetsföreningar. Dessa är:

 • 01 = Vägar
 • 02 = Vattenförsörjning
 • 03 = Avloppsanläggning
 • 04 = Radio-TV och/eller tele
 • 05 = Elledningar och/eller belysning
 • 06 = Värmeanläggning
 • 07 = Grönområden
 • 08 = Garage och/eller parkering
 • 09 = Kvartersanläggning
 • 10 = Bad och/eller båtanläggning
 • 11 = Anläggning enl. vattenlagen
 • 12 = Skiftessamfälligheter
 • 99 = Övrigt

Leverans sker normalt i MS Excel-format eller som färdigutskrivna adressetiketter.

Leveranstiden för denna typ av adresser är 1-2 arbetsdagar.« Tillbaka/Alla kategorier Beställ »

 

Alla kategorier

 
Fastighetsregistret i Gävle AB
Besöksadress: Drottninggatan 9, 80320 Gävle. Postadress: Box 6032 800 06 Gävle.
© 2012 - Alla rättigheter tillhör Fastighetsregistret i Gävle AB.